(urth) Take on Severian

Charles Gillingham charlesgillingham at gmail.com
Sat Aug 24 15:59:42 PDT 2019


What?

On Sat, Aug 24, 2019 at 3:44 PM hubertzborow <hubertzborow at poczta.onet.pl>
wrote:

> Szczerze? Świrujesz?Bo jakże inaczej wytłumaczyć to przesłanie?
>
> W dniu 2019-08-25 00:03:33 użytkownik <incanto at mtecom.net> napisał:
>
> I should have titled this Severian & Morweena
>
>
> _______________________________________________
> Urth Mailing List
> To post, write urth at urth.net
> Subscription/information: http://www.urth.net
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.urth.net/pipermail/urth-urth.net/attachments/20190824/39a49b61/attachment.htm>


More information about the Urth mailing list